Farm de Lek off season paddy field!

Farm de Lek off season paddy field! ถึงเวลาทำนากันอีกแล้วค่ะ
นาที่ฟาร์มทำช่วงนี้เป็นนาปรังโดยทำการหว่านหรือปักดำนา
เด็กๆจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีการปลูกข้าว วิธีเพาะต้นกล้า การเตรียมกล้า
ก่อนลงปลูกรวมถึงความรู้เรื่องชนิดและพันธ์ของข้าวก่อนที่จะให้เด็กๆได้ลงดำนาจริง
ตามรูปแบบการทำนาแบบดั้งเดิม คือ “หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน”
การเรียนรู้เรื่องข้าวของที่ฟาร์มไม่ได้มุ่งหวังแต่เพียงให้เด็กๆรู้วิธีการทำนาปลูกข้าว
แต่ยังมุ่งหวังให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสจริง
เพื่อสร้างประสบการณ์และรู้คุณค่าของเมล็ดข้าว ตลอดจนอาชีพเกษตรกรไทย
 
สอบถามและจองกิจกรรมดำนารอบวันที่ 14, 21, 28 พฤศจิกายน
ได้ที่
LINE @farmdelek
📞 098-4638223 นะคะ😊