ข่าวสารและโปรโมชั่น

Farm de Lek off season paddy field!

Farm de Lek off season paddy field!

Farm de Lek off season paddy field!กิจกรรมดำนา ถึงเวลาทำนากันอีกแล้วค่ะ นาที่ฟาร์มทำช่วงนี้เป็นนาปรังโดยทำการหว่านหรือปักดำนา เด็กๆจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ทฤษฎีการปลูกข้าว วิธีเพาะต้นกล้า การเตรียมกล้าก่อนลงปลูก รวมถึงความรู้เรื่องชนิดและพันธ์ของข้าวก่อนที่จะให้เด็กๆได้ลงดำนาจริง ตามรูปแบบการทำนาแบบดั้งเดิม คือ “หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน” รอบวันที่ 14, 21, 28 พฤศจิกายน

ดูรายละเอียด