กิจกรรมเรียนรู้และทัศนศึกษาสำหรับโรงเรียน

กิจกรรมเรียนรู้และทัศนศึกษาสำหรับโรงเรียน กิจกรรมสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของทางโรงเรียน มีทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ ครึ่งวัน ซึ่งรองรับนักเรียนได้สูงสุด 150 คน และแบบค้างคืน 15 คน

โปรแกรมโรงเรียน
-

โปรแกรมเต็มวันเช้าไปเย็นกลับ
เวลา 9:30-15:30 น.


โปรแกรมครึ่งวันเช้าหรือบ่าย

ครึ่งวันเช้า 9.30-13.30 น.
และ ครึ่งวันบ่าย 13.30-15.30 น.

 

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)