กิจกรรมครึ่งวันเช้าหรือบ่าย

Farm de Lek เป็นฟาร์มเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมธรรมชาติ เกษตรและสิ่งแวดล้อมรวม ถึงกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในเมือง นอกจากกิจกรรมการเรียน รู้และเล่นสนุกแบบเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติแล้ว กิจกรรมของฟาร์มยังเน้นเรื่องการปลูกจิตสำนึกความรับผิด ชอบต่อสังคม ความเข้าใจในความหลากหลายแตกต่างของผู้คนในสังคมและพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปัน

โปรแกรมครึ่งวันเช้าหรือบ่าย
ครึ่งวันเช้า 9.30-13.30 น. และ ครึ่งวันบ่าย 13.30-15.30 น.

- รอบเช้า 9.30-13.30

เวลา 09.45-12.00 กิจกรรมลงมือทำ 2 กิจกรรม

เวลา 12.00 - 13.00 พักทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-13.30 เล่นบ้านต้นไม้-เสร็จสิ้นกิจกรรม

- รอบบ่าย 13.00-15.30 

เวลา 13.00-15.00 กิจกรรมลงมือทำ 2 กิจกรรม

เวลา  15.00-15.30 เล่นสนุกกลางแจ้ง-เสร็จสิ้นกิจกรรม

จองกิจกรรม

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)