กฎและข้อบังคับ

ข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมที่ฟาร์มเดอเล็ก

ฟาร์มเดอเล็กสร้างขึ้นให้มีบรรยากาศธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองให้พาบุตรหลาน ออกมาสัมผัสการใช้ชีวิตนอกเมือง การเล่นดิน เล่นน้ำ กลางแดดกลางลม ธรรมชาติ ต้นไม้ ทำกิจกรรมการเกษตร เช่น การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง เครื่องเล่น ปีน ป่าย ห้อยโหน กระโดด ทั้งบนบกและในน้ำ รวมถึงการขับรถวิบาก (ATV) ขี่จักรยาน ขี่ม้า พายเรือ โดยฟาร์มเดอเล็ก ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไว้ให้กับผู้มาใช้บริการทุกคน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและกำกับดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากการเล่นกีฬาทั้งทางบกและทางน้ำดังกล่าวอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกขณะที่ผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ขาดความระมัดระวัง หรือไม่มั่นใจโดยเฉพาะเด็กๆ

ฟาร์มเดอเล็กตระหนักถึงความรับผิดชอบในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน และมุ่งมั่นที่จะป้องกันเหตุ อันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจการเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้กับ เด็กๆต่อไปตามนโยบายหลักของฟาร์ม Happiness is to Share ดังนั้นจึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่าน ได้โปรดให้ความร่วมมือ ศึกษา กฎกติกา ของฟาร์มเดอเล็ก ให้เข้าใจก่อนเริ่มทำกิจกรรม และเมื่อท่านตัดสินใจทำหรือให้บุตรหลานท่านทำกิจกรรมใดๆในฟาร์มเดอเล็กแล้ว ขอความกรุณาตั้งใจฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และถ่ายทอดให้บุตรหลานของท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนเริ่มกิจกรรมเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากกิจกรรมต่างๆ หากเกิดเหตุใดๆที่มิใช่ความบกพร่องของ อุปกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของฟาร์ม ทางฟาร์มเดอเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและการงดเล่นกิจกรรม ใดๆเนื่องจากความไม่พร้อมหรือไม่มั่นใจของผู้ปกครองหรือบุตรหลานของท่าน จะถือเป็นเหตุเรียกค่า บริการคืนมิได้

ระเบียบปฏิบัติในพื้นที่และกิจกรรมบริเวณบ่อน้ำท่าเรือหรือลำคลอง

 1. ห้ามไม่ให้เด็กอยู่บริเวณที่ใกล้น้ำโดยไม่มีผู้ปกครองดูแลอยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด
 2. ก่อนเริ่มกิจกรรมเจ้าหน้าที่จะเรียกรวมตัวและอธิบายวิธีการเล่น ข้อห้าม ข้อปฏิบัติและข้อควรระวัง ในการทำกิจกรรมทางน้ำให้เด็กๆและผู้ปกครองรับทราบ
 3. การทำกิจกรรมทางน้ำทุกประเภท เช่น การพายเรือ ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ หรือโหนสลิง เด็กทุกคนจะ ต้องใส่ชูชีพที่จัดเตรียมมาเองหรือทางฟาร์มจัดไว้บริการ
 4. การโดยสารหรือพายเรือไม้ที่มีความโคลงห้ามไม่ให้เด็กยืนหรือโยกเรือไปมา
 5. การขึ้นลงจากเรือทุกประเภทจะต้องให้เรือเทียบท่าสนิทและมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มหรือผู้ปกครองรับ ขึ้นหรือลงจากเรือ ห้ามไม่ให้กระโดดออกจากเรือขึ้นมาที่ท่าหรือลงเรือโดยที่เรือยังไม่เทียบท่าสนิท
 6. เรือ Kayak สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 80 กิโล และผู้โดยสารไม่เกิน 2 คน
 7. เรือ Canoe สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 120 กิโล และผู้โดยสารไม่เกิน 3 คน
 8. เรือถีบสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 150 กิโล
 9. สำหรับเรือ Kayak และ Canoe ห้ามพยายามขึ้นเรือโดยการเหนี่ยวตัวกับกาบเรือขณะที่มีผู้ โดยสารอยู่บนเรือ
 10. สำหรับเรือถีบ ห้ามว่ายหรือเกาะบริเวณท้ายเรือที่มีหางเสือติดอยู่
 11. ห้ามโยกเรือทุกชนิดไปมาในขณะที่โดยสารอยู่บนเรือ
 12. ห้ามพายหรือถีบเรือเข้าไปในบริเวณที่มีแนวทุ่นลอยกั้นอยู่
 13. ห้ามพายหรือถีบเรือเข้ามาในบริเวณท่าที่ใช้ลงน้ำและไม่ใช่ท่าเทียบเรือ
 14. การใช้แทรมโพลีนในบ่อน้ำ ห้ามไม่ให้ขึ้นเกิน 6 คนในคราวเดียว
 15. การกระโดดจากแทรมโพลีนลงน้ำห้ามกระโดดลงด้านที่เป็นทางขึ้น และให้ตรวจดูก่อนกระโดดว่า ไม่มีคนว่ายหรือเรือพายอยู่บริเวณนั้น
 16. ห้ามพายเรือเข้าไปในรัศมีแทรมโพลีน ให้พายห่างจากแทรมโพลีนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
 17. การโรยตัวลงมากับสลิงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยสลิงอย่างเคร่งครัดและห้าม ปล่อยมือก่อนที่จะได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ที่ปลายทาง
 18. ก่อนโหนสลิงทุกครั้งจะต้องเช็ดมือให้แห้งเพื่อป้องกันมือลื่นหลุดจากมือจับก่อนถึงจุดปล่อยตัว
 19. การปล่อยตัวลงน้ำจากสลิงให้ปล่อยตัวเป็นแนวตรง ห้ามเอนตัวไปข้างหลังหรือโน้มตัวไปข้างหน้า เนื่องจากจะทำให้เจ็บลำตัวจากแรงกระแทกกับน้ำ
 20. สำหรับเด็กที่ยังไม่มั่นใจและยังไม่มีประสบการณ์ในการโหนบาร์ เจ้าหน้าที่ประจำสลิงจะให้ทดลอง ห้อยตัวอยู่บนหอก่อนประมาณ 6 วินาทีเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถโหนอยู่ได้โดยไม่ลื่นหลุดหรือ ปล่อยมือก่อน
 21. หากผู้ปกครองและบุตรหลานของท่านไม่พร้อมหรือไม่มั่นใจในการทำกิจกรรมทางน้ำขอให้บอก บุตรหลานของท่านและแจ้งเจ้าหน้าที่ฟาร์มในการงดเว้นกิจกรรมดังกล่าว

ระเบียบปฏิบัติในการทำกิจกรรมบนบ้านต้นไม้

 1. ห้ามไม่ให้เด็กขึ้นไปบนบ้านต้นไม้โดยที่ยังไม่ได้รับสัญญาณให้ขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของฟาร์ม
 2. ก่อนขึ้นบ้านต้นไม้เจ้าหน้าที่จะเรียกรวมตัวเพื่ออธิบายวิธีการเล่น ข้อห้าม ข้อปฏิบัติและข้อควร ระวังในการเล่นบนบ้านต้นไม้ให้เด็กและผู้ปกครองรับทราบ
 3. เด็กๆจะต้องสวมรองเท้าขึ้นบ้านต้นไม้ รองเท้าที่ใช้ควรเป็นรองเท้าผ้าใบ รองเท้าหุ้มส้นหรือ Croc ไม่ควรใส่รองเท้าแตะหรือรองเท้าบูธ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการสะดุดหรือลื่นหลุด
 4. การปีนขึ้นบ้านต้นไม้สามารถขึ้นได้ทั้งหมด 4 ทาง คือ
  1. บันไดวน เป็นทางขึ้นที่ง่ายและปลอดภัยที่สุด สำหรับเด็กสามารถปีนขึ้นได้ทีละขั้นโดยใช้ มือจับขั้นบันไดวนขึ้นไปจนถึงบนบ้าน หรือจับราวบันไดที่เป็นเชือกด้านซ้ายมือ สิ่งที่ต้อง ระวังคือพื้นบันไดมีความลื่น
  2. หน้าผาจำลอง จะมีปุ่มไม้สำหรับเหยียบหรือใช้เป็นที่จับเพื่อปีนขึ้นหรือจับเชือกเพื่อใช้ช่วย พยุงตัว สิ่งที่ต้องระวังคือเสี้ยนไม้และเท้าอาจลื่นหลุดจากปุ่มที่เหยียบ
  3. บันไดห่วงยาง การปีนจะต้องวางเท้าให้มั่นบนห่วงยางและใช้มือจับห่วงยางเลื่อนขึ้นไป จนถึงบนบ้าน สิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อถึงพื้นบนบ้านให้ส่งมือให้เจ้าหน้าที่ของฟาร์มรับขึ้นไป บนบ้าน ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ใหญ่คอยช่วยรับให้พาดตัวบนพื้นบ้านหาที่จับเพื่อปีนขึ้น อย่างปลอดภัย สิ่งที่ต้องระวังคือหงายหลังลงมาระหว่างการปีนขึ้น
  4. บันไดเชือก ต้องใช้ทักษะและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยมีหลักการขึ้นแบบเดียวกัน คือเท้าเหยียบขั้นบันไดให้มั่นมือจับเชือกด้านข้างหรือขั้นบันไดแล้วแต่ถนัดให้มั่นคง เมื่อ ใกล้ถึงจะมีเจ้าหน้าที่ฟาร์มช่วยดึงและรับขึ้นไปบนบ้านต้นไม้
 5. การลงมาจากบ้านต้นไม้สามารถลงได้ทั้งหมด 5 ทาง คือ
  1. บันไดวน ให้หันหลังลงโดยการเหยียบขั้นบันไดและใช้มือจับขั้นบันไดค่อยๆลงไปทีละขั้น หรือหันหน้าลงโดยการจับราวบันไดเชือกด้านขวามือและเสาเหล็กด้านซ้ายค่อยๆลงที่ละขั้นจนถึงพื้นดิน สิ่งที่ต้องระวังคือพื้นบันไดลื่น
  2. หน้าผาจำลอง ต้องหันหลังลงเท่านั้นและจับเชือกเพื่อช่วยพยุงในลักษณะที่เป็นการโรยตัว ลงมาในขณะที่เท้าเหยียบปุ่มรับเท้าไว้
  3. บันไดห่วงยาง ต้องหันหลังลงเท่านั้น โดยพาดตัวบนพื้นบ้านหย่อนขาจนเท้าเหยียบห่วง ยางถึงและวางเท้าให้มั่นก่อนที่จะค่อยๆเลื่อนตัวลงมาและใช้มือจับที่ห่วงยางถอยลงมาที ละขั้นจนถึงพื้นดิน
  4. บันไดเชือก ต้องหันหลังลงเท่านั้น โดยการจับเชือกไว้ด้วยมือ 2 ข้างให้มั่นหย่อนเท้า เหยียบขั้นบันไดขั้นแรกและค่อยๆเลื่อนมือที่จับเชือกตามพร้อมก้าวถอยลงขั้นต่อไปจนถึง พื้นดิน
  5. เชือกสลิง ให้นั่งบนที่นั่งให้เต็มก้นและจับมือจับให้มั่น ปล่อยเท้าห้อยลงหรือไขว้ขาแล้ว ค่อยๆหย่อนตัวลงมาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ฟาร์มคอยช่วยแนะนำและดูแล ขณะที่สลิงเลื่อนลง มาห้ามปล่อยมือจากที่จับเด็ดขาดจนกว่าจะถึงปลายทางและมีเจ้าหน้าที่มารับลงจากที่นั่ง และเมื่อถึงปลายทางแล้วห้ามกระโดดลงจากที่นั่งจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมารับลง สิ่งที่ต้อง ระวังคือการแกว่งตัวของที่นั่งเมื่อมาถึงจุดหยุดปลายทางจะต้องนั่งและจับมือจับไว้ให้แน่น จนกว่าเจ้าหน้าที่จะมารับลง
 6. ด้านล่างห้ามวิ่งหรือเดินตัดเชือกที่ใช้ดึงสลิงให้เดินด้านข้างและรอดใต้บ้านต้นไม้เพื่อขึ้นบันไดวนกลับขึ้นไปบนบ้าน บริเวณนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ เหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือสะดุดเชือกล้มหรือ เชือกดึงให้ล้ม
 7. บนบ้านต้นไม้ ห้ามกระโดด วิ่งไล่ ผลักกัน หรือเดินตัดเชือกที่ใช้ดึงสลิง
 8. ห้ามปีนหรือยื่นตัวออกจากราวกันตกและหน้าต่าง
 9. การรอคิวลงเชือกสลิงจะต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
 10. ห้ามเล่นเปิดปิดประตูหน้าต่างบนบ้านต้นไม้ เพราะประตูหรือหน้าต่างอาจหนีบมือได้
 11. ห้ามใช้มือลูบราวหรือผนังที่เป็นไม้เพราะอาจจะทำให้เสี้ยนตำได้ ให้จับแล้วปล่อยเพื่อหลีกเลี่ยง การสัมผัสกับเสี้ยนไม้โดยตรง
 12. บริเวณใต้สะพานแขวนบนบ้านต้นไม้จะมีตาข่ายกันตกอยู่ ห้ามกระโดดลงไปนั่งหรือนอนบนตาข่าย
 13. จุดที่มีความเสี่ยงบนบ้านต้นไม้ที่ต้องระวังคือทางขึ้นทางลงทั้งหมดเพราะไม่มีตัวกั้นอาจพลาดตกลงมาได้ ห้ามไม่ให้เด็กๆไปยืนอยู่บริเวณนั้นโดยไม่มีผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของฟาร์มคอยดูแล ทั้งนี้ฟาร์มจะจัดเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยืนคุมตามจุดเสี่ยงดังกล่าวเพื่อคอยบอกและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
 14. บ้านต้นไม้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หากไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครองดูแลอยู่ ห้ามเด็กขึ้นไปเล่นกันเองโดยลำพัง ยกเว้นจะได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองและผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ระเบียบปฏิบัติในการเล่นในสนามเด็กเล่น

 1. สนามเด็กเล่นเป็นสนามหญ้าซึ่งอาจมีเศษไม้เศษหินตกอยู่บนพื้น ให้เด็กทุกคนสวมรองเท้าเวลาที่เดินหรือวิ่งเล่นบนสนามหญ้า
 2. เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่มีส่วนประกอบเป็นไม้ เช่น ไม้ลื่น ไม้กระดก อาจมีเสี้ยนไม้ให้ระมัดระวังการสัมผัสกับเครื่องเล่นดังกล่าวเป็นพิเศษ
 3. ที่ปีนล้อยางและชิงช้า ให้ระมัดระวังการพลาดตก เด็กเล็กควรมีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
 4. แทรมโพลีน สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 180 กิโล หรือจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักตัว 30 กิโลไม่เกิน 6 คนต่อการเล่นในคราวเดียว เจ้าหน้าที่จะจัดคิวให้เด็กเล่นเป็นรอบๆละ 3 นาทีและจัดเป็นกลุ่มตามความสูงของเด็ก เด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่ควรเล่นเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้ ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่านในการเล่นโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แทรมโพลีนเป็นเครื่องเล่นที่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ขอให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำบุตรหลานของท่านด้วยและหากไม่มั่นใจในความปลอดภัยควรงดกิจกรรมนี้
 5. สนามเด็กเล่นเป็นพื้นที่โล่งที่มีอาจความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ขอให้ผู้ปกครองบอกบุตรหลานของท่านให้มีความระมัดระวังและควบคุมดูแลการเล่นของบุตรหลานท่านในบริเวณนี้อย่างใกล้ชิด

ระเบียบปฏิบัติในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

 1. การเข้าไปในฟาร์มสัตว์ สัตว์ทุกตัวในฟาร์มค่อนข้างคุ้นเคยกับเด็กๆที่เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดและไม่มีความดุร้าย เด็กๆสามารถสัมผัสสัตว์ได้ทุกตัวแต่ทั้งนี้ต้องทำด้วยความอ่อนโยน ไม่ทำให้สัตว์ตกใจ ความเสี่ยงในการสัมผัสใกล้ชิดของสัตว์ที่ต้องระวังคือ
  • ไก่ การเข้าไปให้อาหารแม่ไก่ในเล้า จะต้องสวมรองเท้าบูทและเดินตรงๆไปที่ถังอาหารและเทอาหารลงไปในถังให้ไก่ ไก่จะหาอาหารโดยการจิกกินจากพื้นหรือรองเท้า ห้ามเด็กนั่งลงให้อาหารไก่กับมือเพื่อป้องกันการรุมจิกที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ห้ามเด็กเตะหรือจับไก่โยนโดยเด็ดขาด หากเด็กอยากลองอุ้มไก่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอุ้มไก่
  • เป็ด เป็นสัตว์ที่สามารถให้อาหารกับมือได้ แต่ต้องระวังเป็ดพลาดจิกมือเช่นกัน
  • แพะ การให้อาหารแพะจะต้องให้ในรางอาหารหรือยื่นให้แพะกินเท่านั้น ห้ามไม่ให้อาหารบนพื้นคอก แพะเป็นสัตว์ที่มีเขา สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการวิ่งชนของแพะที่อาจทำให้ล้มและเกิดการบาดเจ็บได้ ฟาร์มป้องกันโดยการไม่ปล่อยแพะที่มีเขาออกมาเดินด้านนอก หากเด็กที่ต้องการลองสัมผัสแพะใกล้ชิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
  • กระต่าย เป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจและกลัว มีกรงเล็บที่แหลมคม การสัมผัสใกล้ชิดกระต่ายจะมีเจ้าหน้าที่ฟาร์มอุ้มกระต่ายให้เด็กสัมผัส ไม่แนะนำให้เด็กอุ้มกระต่ายเองเนื่องจากอาจเกิดบาดแผลจากโดนข่วนจากเล็บของกระต่ายได้ หากต้องการลองอุ้มให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฟาร์มให้ความช่วยเหลือ
  • ม้า ห้ามยืนหรือเดินในระยะประชิดด้านหลังของม้าเพราะม้าอาจจะระแวงและดีดได้
 2. การทำกิจกรรมในแปลงผัก ที่อาจจะต้องใช้อุปกรณ์การเกษตรที่มีคม เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังวิธีการ ใช้และถืออุปกรณ์อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ ห้ามวิ่งขณะถือหรือเดินแกว่งอุปกรณ์ไปมาโดยเด็ด ขาด
 3. การทำกิจกรรมในแปลงดอกไม้ ให้มีความระมัดระวังอุปกรณ์ของมีคมที่ใช้ในการตัดกิ่งไม้ พื้นอิฐ ที่มีความลื่น หนามกุหลาบ สัตว์หรือแมลงเช่นมด ห้ามไม่ให้เด็กวิ่งบนพื้นที่เป็นอิฐมอญเพื่อป้องกัน การสะดุดและลื่นล้ม
 4. การทำกิจกรรมศิลปะ ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่มีความคม ขอให้มีความระมัดระวังและอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ของฟาร์ม

ระเบียบปฏิบัติในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

 1. การขับ ATV
  1. จะต้องขับขี่อยู่ในสนามที่มีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มประจำอยู่เท่านั้น
  2. จะต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่ ทางฟาร์มจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่ที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค
  3. ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีจะต้องมีผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ฟาร์มเป็นผู้ควบคุมการขับขี่โดยนั่งไปกับเด็กด้วย หากผู้ขับขี่ต้องการขับขี่เองโดยไม่มีผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่นั่งไปด้วยจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุญาติโดยผู้ปกครองของเด็กเท่านั้น หากเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่ขับขี่เองโดยลำพังทางฟาร์มจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
  4. การขับขี่ต้องขับขี่ตามสัญญาณจราจร ห้ามขี่สวนทางหรือแซงคันหน้า
  5. การเร่งความเร็วเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขอให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยและไม่ควรเร่งความเร็วจนเกินไปเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้
  6. ลักษณะของสนามเป็น Off Road ซึ่งมีพื้นผิวเป็นดินลูกรังที่มีเศษก้อนหินที่อาจทำให้รถปัดและเสียหลักได้ง่าย จึงต้องมีความระมัดระวังในการเร่งเครื่องและเบรคเพื่อไม่ให้รถเสียการทรงตัว
  7. การขับขึ้นเนินในสนามจะต้องไม่เร่งเครื่องแรงจนเกินไปเพราะอาจทำให้รถพลิกคว่ำได้ แต่จะต้องรักษาะดับความเร็วให้พอที่จะนำรถขึ้นและลงเนินได้อย่างปลอดภัย
  8. ให้คอยสังเกตุสัญญาณและคำเตือนของเจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มอย่างเคร่งครัด
  9. สำหรับผู้สังเกตุการณ์หรือเด็กๆที่รอคิวขับขี่ ห้ามยืนขวางทางสัญจรของรถเด็ดขาด จะต้องยืนหลบอยู่ในอาคารจอดหรือริมสนามที่ปลอดภัยจากรัศมีการขับขี่
  10. หากท่านไม่มั่นใจในความปลอดภัยหรือความสามารถในการขับขี่ของตัวท่านและบุตรหลานของท่านให้งดเว้นกิจกรรมนี้
 2. การขี่จักรยาน
  1. ท่านสามารถเช่าจักรยานขี่ได้ทั้งภายในและภายนอกฟาร์ม ทั้งนี้การนำจักรยานออกไปขี่นอกฟาร์มท่านจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในการขับขี่เองทั้งหมด
  2. สวมหมวกกันน็อค รองเท้าหุ้มส้นทุกครั้งที่ทำการขี่จักรยาน
  3. ลักษณะพื้นผิวถนนจะมีทั้งที่เป็นลาดยางและลูกรัง ข้อควรระวังในการขับขี่บนถนนลาดยางคือความเร็วของรถยนต์ที่ร่วมใช้ถนน ข้อควรระวังในการขับขี่บนถนนลูกรังคือพื้นผิวที่ไม่เรียบอาจทำให้เสียการทรงตัวได้
  4. ท่านสามารถสอบถามถึงเส้นทางการขี่จักรยานนอกฟาร์มจากเจ้าหน้าที่ได้ ข้อควรระวังในการขับขี่เส้นทางนอกฟาร์มคือสุนัขที่จะคอยเห่าและวิ่งไล่ ท่านสามารถติดไม้ไผ่ไปเพื่อคอยไล่สุนัขเหล่านั้นได้"
 3. การโดยสารพาหนะที่ใช้รับส่งภายในฟาร์ม
  1. รถแทรคเตอร์ ให้เด็กนั่งในส่วนที่เป็นรถพ่วงที่มีก้อนฟางเท่านั้น โดยมีผู้ใหญ่นั่งปิดที่นั่ง ด้านท้ายรถพ่วง ห้ามไม่ให้เด็กยื่นมือออกจากตัวรถ ลุกขึ้นยืนหรือกระโดดขึ้นลงรถขณะ รถวิ่ง ในกรณีที่เด็กต้องการที่จะยืนตรงหัวรถพ่วงหรือนั่งบนตัวรถแทรคเตอร์ สามารถ ทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้นและการโดยสารในบริเวณดัง กล่าวจะต้องได้รับการควบคุมจากเจ้าหน้าที่ฟาร์มอย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติตามคำ แนะนำได้ตามที่กำหนดจะไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
  2. รถสามล้อหรือซาเล้ง สามารถรับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ได้ทั้งหมด 4 คน เด็กสามารถนั่ง ได้ 6 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพนักงานขับรถเป็นผู้กำหนด
  3. เรือมาศ สามารถนั่งได้ไม่เกิน 8 คนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของผู้โดยสาร โดยผู้ ควบคุมเรือจะเป็นผู้กำหนด การโดยสารเรือห้ามโยกตัวไปมา เวลาขึ้นเรือให้ก้มศรีษะ ให้พ้นหลังคาเรือ ขึ้นหรือลงเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่าสนิทเท่านั้น
 4. การขี่ม้า มีความเสี่ยงต้องขี่ม้าภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ทำการจูงม้าเท่านั้น ต้อง สวมหมวกกันน็อคและปฏิบัติตามคำแนะนำในการขี่อย่างเคร่งครัด ในขณะที่มีการขี่จูงม้าใน สนามเด็กเล่นห้ามเด็กเล่นสลิงโรยตัวที่บ้านต้นไม้เด็ดขาดเพราะจะทำให้ม้าตื่นและตกใจหาก ต้องการขี่เองโดยไม่ต้องจูงจะต้องได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเท่านั้น การขี่โดยไม่จูงจะต้องไปขี่ ใน Arena ภายใต้การควบคุมดูแลของครูผู้ฝึกสอนเท่านั้น

ระเบียบปฏิบัติในการใช้พื่นที่บริเวณที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้าง

 • อาคารสิ่งปลูกสร้างภายในฟาร์มส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้และสังกะสีเก่า ที่มีเสี้ยนไม้และความคมห้ามไม่ให้เอามือลูบผนังอาคารโดยเด็ดขาด
 • อาคารโรงนาเป็นอาคารที่มีบันไดขึ้นไปชั้นลอยและไม่มีราวกันตก ห้ามเด็กเดินขึ้นบันไดไปวิ่งเล่นบนชั้นลอยโดยไม่ได้รับอนุญาติจากเจ้าหน้าที่ของฟาร์มและผู้ปกครองโดยเด็ดขาด หากไม่ปฏิบัติตามและเกิดอุบัติเหตุทางฟาร์มจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • อาคารศาลาทานอาหารกลางวันเป็นอาคารไม้ยกพื้นสูง ห้ามไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบนศาลา เบียดหรือผลักเพื่อนขณะอยู่บนศาลาเพราะอาจทำให้ตกลงไปบนพื้นได้รับบาดเจ็บ
 • ศาลาริมน้ำ ติดตั้งพัดลมทองเหลืองที่ไม่มีหน้ากากและมีปลั๊กไฟ ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เด็กเข้าไปเล่นใกล้หรือเปิดปิดพัดลมโดยไม่มีผู้ปกครองควบคุมดูแล ผู้ปกครองต้องบอกและแนะนำบุตรหลานของท่านให้รับทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายของอุปกรณ์นี้ด้วย
 • อาคารโรงซ่อมรถ ATV ห้ามไม่ให้เด็กหยิบจับหรือสัมผัสอุปกรณ์ใดๆภายในโรงซ่อมเด็ดขาด ขอให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลการใช้พื้นที่บริเวณโรงซ่อมขณะที่รอคิว ATV อย่างใกล้ชิดด้วย
 • สะพานข้ามคลอง การเดินข้ามสะพานจะต้องใช้มือจับราวกันตก และห้ามกระโดดหรือวิ่งบนสะพานโดยเด็ดขาด สำหรับเด็กเล็กจะต้องมีผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
 • ฟาร์มดูแลในการข้ามสะพานอย่างใกล้ชิด