กิจกรรมสำหรับครอบครัว

กิจกรรมสำหรับครอบครัว

Farm de Lek ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพระหว่างพ่อแม่ลูกและสมาชิกครอบครัวท่านอื่นๆ เราเชื่อว่าการได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันนอกจากจะเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแแม่ผู้ปกครองและบุตรหลานแล้วยัง ช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างกันดีขึ้นอีกด้วย (การสื่อสารที่ดีมีความจำเป็นมากในช่วงที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่น) การที่พ่อแม่ได้ใช้โอกาสระหว่าง การทำกิจกรรมให้คำแนะนำ สอนวิธีการคิดการปฏิบัติและแสดงตัวอย่างที่เหมาะสมจะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจในการพัฒนาทักษะและ การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรอบตัวมากขึ้น

กิจกรรมกลุ่มไปเช้าเย็นกลับ
1 วัน

กิจกรรมไปเช้าเย็นกลับเป็นกิจกรรมกลุ่มที่เปิดให้ครอบครัวพาบุตรหลานเข้ามาทำกิจกรรมที่ฟาร์มกันทั้งวันตั้งแต่ 9.30-15.30 โดยช่วง เช้าจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และลงมือทำแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฟาร์มเป็นผู้ให้ความรู้ พาทำกิจกรรมและ อำนวยความสะดวก กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุของเด็กๆที่มาทำกิจกรรม โดยหลักแล้วจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ศิลปะ การทำอาหารและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตในฟาร์มและการเรียนรู้เรื่องขยะและสิ่งแวดล้อม หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จจะเป็นเวลาของการเล่นสนุกกลางแจ้งตามเวลาที่กำหนด เริ่มจากการเล่นสนุกบนบ้านต้นไม้ สนามเด็กเล่น ตามกิจกรรมพืเศษที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้เลือกอีก 3 กิจกรรมคือ ขี่ม้าจูง ขับรถATV และ Stand up paddle board (SUP-บอร์ดยืนพาย)

หมายเหตุ

รบกวนผู้ปกครองทุกท่านอ่านทราบข้อมูลว่าฟาร์มมี Group Liability Insurance ที่จะ cover ค่าใช้จ่ายกรณีเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฟาร์มอย่างเคร่งครัด (ผู้ปกครองทุกคนต้องลงนามรับทราบยินยอมข้อกำหนดในการทำกิจกรรมในวันทำกิจกรรมค่ะ)